Personale


Indehaver: Eva-Marie Albertsen & Butiksassisstent: Karina Rønnemose
Med-ansvarlig for hjemmeside & Facebook: Anne Marie Jensen