Klageret

Denne side er lovbefalet. 

Nu skal kunderne oplyses om deres klageadgang

"Fra 1. oktober 2015 har virksomheder skullet oplyse kunder, der har en klage, der ikke kan løses i butikken, om, hvilket klageorgan de kan klage til. Det relevante klageorgan vil for vores butikkers vedkommende være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen" - citat fra Dansk Detail 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

Comments